HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
2018-03
nekon.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
>>
2017-03
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -29.913-26.994
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 10.60310.603
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 10.60310.603
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -0
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 16.575-110

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook