HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
2018-03
nekon.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
>>
2017-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 135.28537.154
21. Prihodi od prodaje 18.23121.799
32. Ostali poslovni prihodi 117.05415.355
4B) POSLOVNI RASHODI 34.89827.965
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha --
62. Materijalni troškovi 9.3098.724
73. Troškovi osoblja 4.1393.514
84. Amortizacija 2.9942.312
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 4.9770
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 13.47913.415
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 100.3879.189
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 00
13D) FINANCIJSKI RASHODI 11583
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 11583
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI --
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI --
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 135.28537.154
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 35.01328.048
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 100.2719.106
22L) POREZ NA DOBIT --
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 100.2719.106
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 100.2719.106

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook