HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
2018-03
nekon.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
>>
2017-03
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 114.953126.051
21. Nematerijalna imovina 1.5071.757
32. Materijalna imovina 112.910123.757
43. Dugotrajna financijska imovina 502502
54. Dugoročna potraživanja 3434
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 31.80136.353
71. Zalihe 13.73313.733
82. Kratkoročna potraživanja 17.64822.028
93. Kratkotrajna financijska imovina 84154
104. Novac u banci i blagajni 337438
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 5.5495.549
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 152.303167.952
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 70.32848.197
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE -134.376-215.126
511. Temeljni (upisani) kapital 46.79146.791
52C) DUGOROČNE OBVEZE 129.55014.422
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 143.145354.673
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA --
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE --

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook