HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
2018-03
nekon.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
>>
2017-03
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 114.953126.051129.734
21. Nematerijalna imovina 1.5071.7572.008
32. Materijalna imovina 112.910123.757127.191
43. Dugotrajna financijska imovina 502502502
54. Dugoročna potraživanja 343434
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 31.80136.35351.311
71. Zalihe 13.73313.73314.073
82. Kratkoročna potraživanja 17.64822.02822.475
93. Kratkotrajna financijska imovina 8415414.392
104. Novac u banci i blagajni 337438370
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 5.5495.5495.900
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 152.303167.952186.945
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 70.32848.19758.384
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE -134.376-215.126-215.631
511. Temeljni (upisani) kapital 46.79146.79146.791
52C) DUGOROČNE OBVEZE 129.55014.42214.424
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 143.145354.673374.169
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA ---
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook