O nama

"... do sada najbolji site za malog investitora!"
Ovu opasku uvaženog člana jednog financijskog foruma povodom pojavljivanja portala MojeDionice.com želimo opravdati i s vremenom učiniti prve dvije riječi tog citata suvišnima.

Portal MojeDionice.com nastao je kao potreba malih investitora za kvalitetnijim i ažurnijim financijskim informacijama o dionicama. Osobiti naglasak stavljen je na fundamentalne podatke koji su dugoročno važan faktor koji utječe na cijenu dionice. Kao nezavisni portal želimo korisnicima učiniti dostupnima sve financijske podatke potrebne za kvalitetnu odluku o ulaganjima u dionice u Hrvatskoj ali i cijeloj regiji. Korisnicima stavljamo na raspolaganje fundamentalne podatke i usporedbe bez potrebe da neke informacije zadržavamo ili tendenciozno prikazujemo te im prepuštamo da sami odluče u koje dionice žele ulagati.

Osim fundamentalnih i trgovinskih podataka i analiza, portal MojeDionice.com korisnicima omogućuje napredno praćenje kretanja vrijednosti vlastitih portfelja te njihove profitabilnosti radi optimiziranja budućih investicijskih odluka.

Želja nam je stalnim praćenjem potreba korisnika unaprijeđivati kvalitetu i količinu pruženih informacija te postati centralno mjesto za informacije o dionicama u široj regiji.


Tomo Helman
autor Web portala
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook