HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
>>
2016-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 127.27683.17228.965
21. Prihodi od prodaje 96.53753.09626.807
32. Ostali poslovni prihodi 30.73930.0762.158
4B) POSLOVNI RASHODI 164.765104.43043.672
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 0--
62. Materijalni troškovi 106.61358.80827.225
73. Troškovi osoblja 28.46420.7139.455
84. Amortizacija 6.8475.1883.214
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 000
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 22.84119.7223.777
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -37.488-21.258-14.707
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 2642643
13D) FINANCIJSKI RASHODI 529314113
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 26550110
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI ---
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI ---
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 127.54183.43728.968
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 165.294104.74443.784
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -37.753-21.308-14.817
22L) POREZ NA DOBIT ---
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -37.753-21.308-14.817
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook