HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2015-09
nekon.
>>
2015-06
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 129.42584.93945.789
21. Prihodi od prodaje 123.63480.82741.852
32. Ostali poslovni prihodi 5.7924.1123.937
4B) POSLOVNI RASHODI 175.852123.52472.804
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -4.240--
62. Materijalni troškovi 112.93775.12641.110
73. Troškovi osoblja 38.40428.92418.652
84. Amortizacija 12.1709.1636.214
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 93900
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 15.64210.3116.827
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -46.427-38.584-27.015
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 2383
13D) FINANCIJSKI RASHODI 599392287
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 575385285
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI ---
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI ---
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 129.44884.94745.791
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 176.450123.91673.091
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -47.002-38.969-27.300
22L) POREZ NA DOBIT ---
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -47.002-38.969-27.300
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest Najbolji.hr
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook