HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
>>
2015-12
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 28.965132.685129.425
21. Prihodi od prodaje 26.807126.065123.634
32. Ostali poslovni prihodi 2.1586.6205.792
4B) POSLOVNI RASHODI 43.672181.553175.852
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha --4.413-4.240
62. Materijalni troškovi 27.225115.133112.937
73. Troškovi osoblja 9.45538.40438.404
84. Amortizacija 3.21412.17012.170
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 01.220939
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 3.77719.03915.642
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -14.707-48.868-46.427
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 32323
13D) FINANCIJSKI RASHODI 113691599
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 110668575
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI ---
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI ---
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 28.968132.708129.448
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 43.784182.243176.450
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -14.817-49.535-47.002
22L) POREZ NA DOBIT -28.940-
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -14.817-78.476-47.002
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook