SPAN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-03
kon.
2021-12
kon. r.
2021-12
kon.
2021-09
kon.
2021-06
kon.
 Prethodno razdoblje      
11. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 55.524.42548.868.402
22. Promjene računovodstvenih politika 00
33. Ispravak pogreški 00
44. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) 55.524.42548.868.402
55. Dobit/gubitak razdoblja 23.823.5177.452.041
66. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 832.185-766.018
77. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 7.957.7870
88. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financ. imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 00
99. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 00
1010. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 00
1111. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 00
1212. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 00
1313. Ostale nevlasničke promjene kapitala 00
1414. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 00
1515. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) 00
1616. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 00
1717. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 00
1818. Otkup vlastitih dionica/udjela 00
1919. Uplate članova/dioničara 00
2020. Isplata udjela u dobiti/dividende -1.538.8800
2121. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 107.143.819-30.000
2222. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 00
2323. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 00
2424. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) 193.742.85355.524.425
 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)      
25I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) 8.789.972-766.018
26II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) 32.613.4896.686.023
27III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) 105.604.939-30.000
 Tekuće razdoblje      
281. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 193.742.85355.524.425
292. Promjene računovodstvenih politika 00
303. Ispravak pogreški 00
314. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) 193.742.85355.524.425
325. Dobit/gubitak razdoblja 17.176.86323.823.517
336. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 378.371832.185
347. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 07.957.787
358. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financ. imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 00
369. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 00
3710. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 00
3811. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 00
3912. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 00
4013. Ostale nevlasničke promjene kapitala 00
4114. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 00
4215. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) 00
4316. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 00
4417. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 00
4518. Otkup vlastitih dionica/udjela 00
4619. Uplate članova/dioničara 00
4720. Isplata udjela u dobiti/dividende 0-1.538.880
4821. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 221.460107.143.819
4922. Prijenos po godišnjem rasporedu 00
5023. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 00
5124. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) 211.519.547193.742.853
 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)      
52I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) 378.3718.789.972
53II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) 17.555.23432.613.489
54III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) 221.460105.604.939

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook