PVCM : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2016-12
kon. r.
2015-12
kon. r.
2014-12
kon. r.
 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI    
11. Dobit prije poreza 28.19322.796
22. Amortizacija 22.08410.900
33. Povećanje kratkoročnih obveza 70.625-
44. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja --
55. Smanjenje zaliha --
66. Ostalo povećanje novčanog tijeka 94856
7I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 121.85033.752
81. Smanjenje kratkoročnih obveza -165.449
92. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 10.2749.064
103. Povećanje zaliha 10.90436.350
114. Ostalo smanjenje novčanog tijeka --
12II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 21.178210.863
13A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) 100.673-
14A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) -177.111
 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI    
151. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0195.522
162. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata --
173. Novčani primici od kamata --
184. Novčani primici od dividendi --
195. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 0-
20III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) -195.522
211. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 80.1816.743
222. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 9.3701.458
233. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 89.552-
24IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) -8.201
25B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) -187.321
26B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) 89.552-
 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI    
271. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata --
282. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi --
293. Ostali primici od financijskih aktivnosti --
30V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) --
311. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica -5.768
322. Novčani izdaci za isplatu dividendi --
333. Novčani izdaci za financijski najam --
344. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 1.740-
355. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 10.690-
36VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 12.4305.768
37C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) --
38C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) 12.4305.768
39Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) --
40Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 1.309-
41Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 8.9264.483
42Povećanje novca i novčanih ekvivalenata -4.442
43Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 1.309-
44Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 7.6178.926

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook