PODR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
>>
2018-03
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 2.858.2172.875.0242.890.283
21. Nematerijalna imovina 265.703268.264263.041
32. Materijalna imovina 2.446.9012.459.1452.472.273
43. Dugotrajna financijska imovina 6.7816.7536.374
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 2.107.1292.041.3251.981.574
71. Zalihe 1.035.363939.650918.546
82. Kratkoročna potraživanja 941.083954.022917.370
93. Kratkotrajna financijska imovina 1.345733536
104. Novac u banci i blagajni 129.338146.920145.121
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 20.00423.48532.712
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 4.985.3504.939.8344.904.568
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 1.401.2031.427.2181.430.320
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 3.182.7923.125.4903.130.341
511. Temeljni (upisani) kapital 1.566.4011.566.4011.566.401
52C) DUGOROČNE OBVEZE 627.127621.667684.277
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 935.551969.519874.852
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 167.992150.310142.732
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 3.182.7923.125.4903.130.341

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook