PODR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
>>
2018-03
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 3.305.8542.186.3911.038.066
21. Prihodi od prodaje 3.238.4982.139.4891.017.410
32. Ostali poslovni prihodi 25.88117.4727.227
4B) POSLOVNI RASHODI 3.067.7442.014.993944.432
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -45.729-8.330-17.382
62. Materijalni troškovi 2.033.8001.319.465633.511
73. Troškovi osoblja 778.050506.946237.160
84. Amortizacija 161.051105.78752.059
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 4.573-126-3.833
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 135.99891.25142.919
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 238.111171.39893.633
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 35.64423.06715.292
13D) FINANCIJSKI RASHODI 30.83919.6099.304
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -4.805-3.458-5.987
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI     
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI     
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 3.341.4982.209.4581.053.357
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 3.098.5832.034.601953.737
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 242.915174.85799.621
22L) POREZ NA DOBIT 45.16832.27517.862
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 197.747142.58281.759
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 194.289140.04980.150

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook