NVBA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2014-12
nekon.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon. r.
2012-12
nekon.
>>
2011-12
nekon. r.
 AKTIVA         
1GOTOVINA 22151
2MATERIJALNA IMOVINA 5861.3961.528
3UKUPNO AKTIVA 154.114155.827244.000
 PASIVA         
5KAPITAL I REZERVE -64.003-62.461-35.734
6I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 41.78341.78341.783
7IZVANBILANČNI ZAPISI         
8KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE -00

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook