NVBA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2014-12
nekon. r.
2014-12
nekon.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon. r.
>>
2012-12
nekon.
1Prihodi od kamata 7.8457.8459.181
2Rashodi od kamata 008.108
3Neto prihodi od kamata 7.8457.8451.072
4Prihodi od provizija i naknada 11702
5Troškovi provizija i naknada 166154681
6Neto prihod od provizija i naknada -165-15321
7Dobit/gubitak od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke -8.890-7.812-12.040
8Dobit/gubitak prije oporezivanja -35.699-34.158-55.724
9Porez na dobit 000
10Dobit/gubitak razdoblja -35.699-34.158-55.724
11Dobit/gubitak pripisan imateljima kapitala matice 000

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook