HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
nekon.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
>>
2018-12
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 19963.43563.432
21. Prihodi od prodaje 11862.27462.274
32. Ostali poslovni prihodi 000
4B) POSLOVNI RASHODI 6.76453.83653.762
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 000
62. Materijalni troškovi 97119.67619.658
73. Troškovi osoblja 4.27621.29521.295
84. Amortizacija 9373.7073.668
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 0901901
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 5808.2578.240
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -6.5669.5999.670
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 1151151
13D) FINANCIJSKI RASHODI 1.1921.7891.792
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 1.1911.6371.641
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI        
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI        
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 20063.58663.583
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 7.95755.62455.555
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -7.7577.9628.028
22L) POREZ NA DOBIT 01.4661.440
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -7.7576.4966.588
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 000

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook