HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
2018-12
nekon.
2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
2018-03
nekon.
>>
2017-12
nekon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 19.08728554.577
21. Prihodi od prodaje 18.72212953.063
32. Ostali poslovni prihodi 000
4B) POSLOVNI RASHODI 25.4309.65649.302
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 0-0
62. Materijalni troškovi 11.4093.49018.758
73. Troškovi osoblja 10.5224.64221.932
84. Amortizacija 1.6478213.262
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 1313490
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 1.8396914.861
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16)    
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 2131871
13D) FINANCIJSKI RASHODI 134951.975
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -79941.104
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0-0
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0-0
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI    
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI    
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 19.30028655.448
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 25.5649.75151.278
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -6.264-9.4644.171
22L) POREZ NA DOBIT 0-1.046
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -6.264-9.4643.125
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 0-0

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook