HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-09
nekon.
2020-06
nekon.
2020-03
nekon.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
>>
2019-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 12.8782.356
21. Prihodi od prodaje 8.029518
32. Ostali poslovni prihodi 4.8481.838
4B) POSLOVNI RASHODI 20.48112.357
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 00
62. Materijalni troškovi 4.6901.755
73. Troškovi osoblja 10.7187.511
84. Amortizacija 2.8461.876
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 00
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 2.2261.214
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -7.60311.664
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 132
13D) FINANCIJSKI RASHODI 729833
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 716831
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 12.8912.358
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 21.21013.190
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -8.319-10.832
22L) POREZ NA DOBIT 00
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -8.319-10.832
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -8.319-10.832

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook