FIMA Plus

HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
2018-12
nekon.
2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
2018-03
nekon.
>>
2017-12
nekon. r.
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 103.144103.144103.144
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 000
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 121.749118.549128.013

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook