VIRO : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
>>
2018-03
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 545.081365.871112.320
21. Prihodi od prodaje 536.058359.536108.237
32. Ostali poslovni prihodi 604626
4B) POSLOVNI RASHODI 603.256410.503112.472
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 122.57497.52350.937
62. Materijalni troškovi 397.936260.64532.792
73. Troškovi osoblja 37.24725.52712.331
84. Amortizacija 26.27219.34711.349
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 000
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 19.2277.4615.063
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16)     
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 28.41727.1469.863
13D) FINANCIJSKI RASHODI 22.35915.7406.944
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -6.057-11.407-2.919
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI     
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI     
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 573.497393.018122.183
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 625.616426.242119.416
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -52.119-33.2252.767
22L) POREZ NA DOBIT 000
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -52.119-33.2252.767
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -51.643-32.9242.770

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook