SUNH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
kon. r.
2015-12
nekon.
2015-09
nekon.
2015-06
kon.
2015-03
kon.
>>
2014-12
kon. r.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 19.845-30.058104.109
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -55.36312.320-93.598
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine ---
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine 55.321-0
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 36.2056.944-3.022

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook