KRAS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
>>
2018-03
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 606.556597.399590.879
21. Nematerijalna imovina 14.05414.63411.073
32. Materijalna imovina 518.771507.872501.578
43. Dugotrajna financijska imovina 72.11173.27376.609
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 559.812565.937593.642
71. Zalihe 205.180188.823191.385
82. Kratkoročna potraživanja 266.704264.713249.055
93. Kratkotrajna financijska imovina 16.23317.23816.250
104. Novac u banci i blagajni 71.69595.162136.953
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 4.4833.6214.258
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 1.170.8511.166.9561.188.779
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 19.14719.15219.896
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 730.126725.412732.037
511. Temeljni (upisani) kapital 599.448599.448599.448
52C) DUGOROČNE OBVEZE 254.487229.618114.816
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 155.775187.121314.691
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 22.66616.96619.418
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 730.126725.412732.037

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook