JDRA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2014-03
kon.
2013-12
kon. r.
2013-12
kon.
2013-09
kon.
2013-06
kon.
2013-03
kon.
2012-12
kon. r.
>>
2012-12
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 20.334391.899376.302
21. Prihodi od prodaje 17.597354.468354.206
32. Ostali poslovni prihodi 2.73737.43122.097
4B) POSLOVNI RASHODI 52.332350.790346.097
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 000
62. Materijalni troškovi 22.890190.945191.096
73. Troškovi osoblja 15.66086.44286.442
84. Amortizacija 9.34339.35739.548
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 12.4431.414
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 4.43831.60327.598
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -31.99841.10930.205
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 3453.4943.274
13D) FINANCIJSKI RASHODI 2.47913.74712.734
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 2.13510.2539.460
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 000
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 000
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 20.678395.393379.577
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 54.811364.538358.832
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -34.13330.85620.745
22L) POREZ NA DOBIT 03.7900
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -34.13327.06620.745
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -29.84625.18317.033

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook