HZVG : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-12
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2014-12
nekon. r.
2014-12
nekon.
2014-09
nekon.
2014-06
nekon.
>>
2014-03
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 298.673304.403303.392
21. Nematerijalna imovina 1.1011.5391.541
32. Materijalna imovina 297.572302.864301.720
43. Dugotrajna financijska imovina 00131
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 25.6955.5239.436
71. Zalihe 128244257
82. Kratkoročna potraživanja 2.3424.9228.951
93. Kratkotrajna financijska imovina 1731310
104. Novac u banci i blagajni 23.053226228
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.565222-
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 325.933310.148312.828
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI ---
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 42.27840.09142.066
511. Temeljni (upisani) kapital 24.68824.68824.688
52C) DUGOROČNE OBVEZE 262.116228.813233.028
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 20.30638.17533.169
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 562481-
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook