HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
2018-12
nekon.
2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
>>
2018-03
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 186.133186.890185.900
21. Nematerijalna imovina 148171186
32. Materijalna imovina 185.758186.403185.397
43. Dugotrajna financijska imovina 227317317
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 25.55413.3873.553
71. Zalihe 1.3331.4191.127
82. Kratkoročna potraživanja 10.0948.1171.235
93. Kratkotrajna financijska imovina 000
104. Novac u banci i blagajni 14.1283.8511.191
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 6943.8003.985
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 212.381204.077193.438
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 108.026108.026108.026
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 140.660121.749118.549
511. Temeljni (upisani) kapital 103.144103.144103.144
52C) DUGOROČNE OBVEZE 56.34856.92057.980
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 11.61517.59510.016
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 2.4046.4585.539
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 140.660121.749118.549

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook