HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
nekon.
2020-03
nekon.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
>>
2018-12
nekon. r.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 87.03787.617
21. Nematerijalna imovina 156181
32. Materijalna imovina 86.70487.260
43. Dugotrajna financijska imovina 176176
54. Dugoročna potraživanja 00
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 5.2567.627
71. Zalihe 655653
82. Kratkoročna potraživanja 583580
93. Kratkotrajna financijska imovina 00
104. Novac u banci i blagajni 4.0186.393
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 9651.073
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 93.25896.318
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 108.026108.026
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 28.08831.163
511. Temeljni (upisani) kapital 103.144103.144
52C) DUGOROČNE OBVEZE 54.25854.618
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 6.3255.614
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 3.7063.928
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 28.08831.163

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook