BPBA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
>>
2016-03
nekon.
1Prihodi od kamata 45.48431.37714.273
2Rashodi od kamata 18.57012.9136.914
3Neto prihodi od kamata 26.91418.4647.359
4Prihodi od provizija i naknada 6.0734.8712.702
5Troškovi provizija i naknada 1.402990535
6Neto prihod od provizija i naknada 4.6713.8822.167
7Dobit/gubitak od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke 13.5647.6962.662
8Dobit/gubitak prije oporezivanja -15.076-12.7974.150
9Porez na dobit ---
10Dobit/gubitak razdoblja -15.076-12.7974.150
11Dobit/gubitak pripisan imateljima kapitala matice ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook