BCIN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-12
kon. r.
2016-12
kon. r.
2015-12
kon. r.
2014-12
kon. r.
2013-12
kon. r.
2012-12
kon. r.
2011-12
kon. r.
>>
2010-12
kon. r.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 7.5364.5043.539
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1.018-6.872-6.509
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine -17-
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine 3.8211.6164.881
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -5.584-1.081-5.003

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook