Dionice po promjeni cijene

RBOznakaPromjenaPočetni
datum
Pros. cijena na
poč. datum
Likv. 10 dana
na poč. datum
Pros. dn. promet
na poč. datum
Krajnji
datum
Pros. cijena na
krajnji datum
Likv. 10 dana
na krajnji datum
Pros. dn. promet
na krajnji datum
1. KBZ-R-A-56,00%04.01.2016159,1010%10.977.90029.09.201670,0010%140
2. RHMF-O-227E2,36%07.01.2016117,8240%8.775.26429.09.2016120,6010%7.461.202
3. RHMF-O-17BA-1,38%12.01.2016107,5780%41.847.38029.09.2016106,0910%4.880.100
4. GRNL-R-A-18,65%30.12.2015144,9520%1.186.96130.09.2016117,9210%117.919
5. HPDG-R-A-16,38%30.12.201524,0020%2.40030.09.201620,0710%421
6. RHMF-O-247E5,10%30.12.2015114,0340%27.694.62003.10.2016119,8520%770.231
7. HTCP-R-A15,55%30.12.2015200,0020%11.60103.10.2016231,1020%10.397
8. PUNT-R-A-1,96%04.01.20161,0220%1.59204.10.20161,0030%97
9. PIVK-R-A24,51%04.01.2016199,9930%1.37304.10.2016249,0030%15.847
10. SPNV-R-A-11,76%30.12.2015850,0130%10.94705.10.2016750,0310%2.250
11. BRIN-R-A11,92%12.01.201625,0040%1.25006.10.201627,9820%4.000
12. PIKR-R-A-19,17%30.12.2015120,0020%7.25006.10.201697,0020%1.355
13. HDEL-R-A2,04%12.01.201624,5050%7.65306.10.201625,0060%4.199
14. HZLA-R-A36,34%29.12.201579,9510%16007.10.2016109,0030%26.907
15. IPKK-R-A77,74%30.12.201563,3440%19.33407.10.2016112,5850%3.750
16. LURA-R-A-5,71%28.12.2015350,0020%7.70007.10.2016330,0010%338.910
17. TISK-R-A-18,77%11.01.2016180,0050%10.52810.10.2016146,2130%4.268
18. THNK-R-A59,18%08.01.2016280,0060%30.28610.10.2016445,7140%24.349
19. LRH-R-A6,63%12.01.20163.683,3360%99.65010.10.20163.927,5030%80.024
20. TUHO-R-A14,00%12.01.20162.500,0160%71.30810.10.20162.850,0030%39.730
21. ILRA-R-A40,00%05.01.2016125,0050%23.91310.10.2016175,0110%142.804
22. HUPZ-R-A41,58%12.01.20161.900,0050%70.67910.10.20162.689,9850%69.370
23. VIRO-R-A24,30%04.01.2016309,7330%100.07510.10.2016385,0020%155.687
24. HMAM-R-A28,13%12.01.2016234,1360%5.07310.10.2016300,0020%9.050
25. ZVCV-R-A-1,50%08.01.201696,4740%10.13610.10.201695,0210%95
26. PLAG-R-A25,29%12.01.20161.087,5080%118.64910.10.20161.362,5050%12.452
27. ACI-R-A14,44%07.01.20165.680,0050%67.10710.10.20166.500,0340%66.580
28. HMST-R-A-1,49%11.01.2016270,3850%25.27711.10.2016266,3480%31.426
29. JNAF-R-A17,88%04.01.20164.500,0050%36.78311.10.20165.304,5850%239.209
30. DELT-R-A9.900,00%12.01.201622,0080%9.19211.10.20162.200,0090%11.033
31. GAMA-R-A10,96%11.01.201650,2970%19.34811.10.201655,8080%21.834
32. BPBA-R-A11,84%11.01.20166,5930%2.17511.10.20167,3730%1.352
33. MDKA-R-A40,43%05.01.201612.027,7540%36.88011.10.201616.890,9170%131.143
34. ELKP-R-A-4,42%07.01.2016220,0010%2.20011.10.2016210,2820%3.890
35. BD62-R-A27,15%08.01.201622,8040%6.48211.10.201628,9960%18.176
36. SLPF-R-A55,43%11.01.201643,9120%7.43711.10.201668,2570%25.540
37. INA-R-A22,81%12.01.20162.600,0090%67.89411.10.20163.193,1070%40.886
38. HIMR-R-A63,33%12.01.2016490,0090%51.50111.10.2016800,3280%91.039
39. TPNG-R-A2,98%12.01.201671,3780%18.60811.10.201673,5070%136.059
40. VDKT-R-A17,70%12.01.2016280,8680%128.78412.10.2016330,5680%26.324
41. ULPL-R-A-8,56%11.01.2016133,6790%28.36012.10.2016122,2380%48.322
42. KABA-R-A-7,32%30.12.20159,7030%2.86012.10.20168,9910%90
43. ZABA-R-A44,68%12.01.201635,8390%98.42712.10.201651,84100%198.363
44. JMNC-R-A11,00%30.12.2015113.690,4010%795.83312.10.2016126.200,0080%533.464
45. LULG-R-A19,71%11.01.201618,1140%4.22712.10.201621,6870%6.547
46. CKML-R-A26,00%08.01.201651,0240%183.40012.10.201664,2950%114.820
47. SNHA-R-A3,69%12.01.201682,0180%36.03712.10.201685,0460%47.213
48. PVCM-R-A93,49%08.01.201686,0150%14.34712.10.2016166,42100%187.830
49. ATLN-R-A29,56%08.01.2016114,9980%23.53112.10.2016148,9860%21.895
50. PTKM-R-A60,61%11.01.201612,4990%23.41112.10.201620,0690%29.712
51. RHMF-O-26CA8,12%12.01.2016101,7490%8.097.08912.10.2016110,0070%19.690.510
52. JDPL-R-A36,77%11.01.201622,0080%13.17312.10.201630,0930%12.953
53. JDGT-R-A-7,89%12.01.20161.040,0070%49.73412.10.2016957,9070%76.045
54. ZVZD-R-A77,84%08.01.20162.556,2050%13.03712.10.20164.545,9980%184.254
55. ATGR-R-A6,91%12.01.2016819,9390%547.80112.10.2016876,61100%164.598
56. HT-R-A15,29%12.01.2016141,56100%1.315.03612.10.2016163,20100%1.611.616
57. SUNH-R-A16,04%12.01.201620,8880%90.91312.10.201624,2350%25.172
58. ATPL-R-A84,59%12.01.2016126,8690%162.50212.10.2016234,17100%226.071
59. PRFC-R-A108,49%11.01.201619,5550%41.42012.10.201640,7690%18.715
60. MAIS-R-A15,96%12.01.2016226,4360%28.98712.10.2016262,5690%344.140
61. MGMA-R-A-38,16%12.01.20160,7660%3.25012.10.20160,4780%8.345
62. VPIK-R-A7,53%12.01.201644,6580%25.00812.10.201648,0190%18.295
63. OPTE-R-A38,10%12.01.20161,8990%74.33412.10.20162,61100%103.123
64. ERNT-R-A15,37%12.01.2016993,22100%253.04312.10.20161.145,86100%72.025
65. PODR-R-A14,69%12.01.2016328,6390%526.48512.10.2016376,89100%207.556
66. LEDO-R-A24,44%11.01.20169.000,4790%620.62112.10.201611.200,0090%540.347
67. BLJE-R-A11,69%12.01.201624,20100%55.48812.10.201627,03100%54.563
68. SLRS-R-A0,35%12.01.2016750,0150%14.95912.10.2016752,6150%12.657
69. INGR-R-A5,71%12.01.20162,8080%32.51512.10.20162,96100%142.524
70. LPLH-R-A17,72%11.01.2016193,0060%13.63512.10.2016227,1970%49.760
71. JDOS-R-A4,00%30.12.20152.699,9930%21.41612.10.20162.808,0020%21.560
72. LKRI-R-A14,37%12.01.201642,7480%121.99012.10.201648,8870%27.188
73. LKPC-R-A-11,44%11.01.2016653,0080%91.82512.10.2016578,2980%38.958
74. IGH-R-A-11,34%12.01.2016103,5660%8.85212.10.201691,8270%18.003
75. RHMF-O-187A0,37%07.01.2016106,4170%8.964.83112.10.2016106,8030%1.673.350
76. HTPK-R-A20,07%29.12.201560,0020%2.25012.10.201672,0450%33.962
77. KOTR-P-A-10,61%28.12.20151.480,0020%6.66012.10.20161.323,0070%54.227
78. HBRL-R-A24,08%07.01.201610,8840%10.30112.10.201613,5030%18.212
79. AUHR-R-A73,64%11.01.2016430,0050%13.88212.10.2016746,6580%248.241
80. PCTS-R-A1,33%11.01.201648,0040%11.07312.10.201648,6470%15.066
81. PBZ-R-A28,81%12.01.2016590,0070%26.34512.10.2016760,0090%78.917
82. KTJV-R-A9,47%11.01.201619,0040%4.01412.10.201620,8050%5.360
83. HPB-R-A13,25%12.01.2016600,4650%219.01612.10.2016680,0080%60.428
84. BETA-R-A-3,03%11.01.201650,5370%22.15912.10.201649,0070%13.346
85. VART-R-16,00%12.01.201617,0090%12.03612.10.201618,02100%72.535
86. DLKV-R-A11,60%12.01.20161.302,00100%77.16212.10.20161.453,00100%142.740
87. ARNT-R-A34,15%12.01.2016320,8690%54.44712.10.2016430,43100%168.771
88. KRAS-R-A6,00%12.01.2016500,0090%125.07112.10.2016529,9990%102.008
89. RHMF-O-19BA2,31%11.01.2016110,6080%5.545.21612.10.2016113,1540%2.803.484
90. VLEN-R-B45,19%04.01.20164,8920%5.07312.10.20167,1070%44.636
91. HHLD-R-A72,31%12.01.20161,9590%5.14612.10.20163,3680%6.719
92. KOEI-R-A7,73%12.01.2016650,7080%200.10312.10.2016700,9990%71.665
93. KODT-R-A16,53%12.01.20161.270,1170%27.86212.10.20161.480,0070%96.071
94. KODT-P-A17,30%11.01.20161.180,7130%20.20612.10.20161.385,0050%50.684
95. DDJH-R-A72,15%12.01.201630,09100%256.09312.10.201651,80100%112.361
96. RIZO-R-A-8,91%12.01.2016101,2990%79.89012.10.201692,2660%32.311
97. ADRS-R-A14,86%12.01.2016526,7490%138.72112.10.2016604,99100%443.894
98. ADRS-P-A30,02%12.01.2016361,13100%833.16912.10.2016469,55100%654.228
99. ADPL-R-A47,68%12.01.201696,53100%69.18612.10.2016142,56100%385.281
100. RIVP-R-A49,73%12.01.201623,73100%998.51912.10.201635,53100%1.630.615
101. SAPN-R-A0,63%30.12.2015320,0040%61.42212.10.2016322,0370%27.032
102. RHMF-O-257A6,40%28.12.2015105,1710%1.577.47812.10.2016111,9020%3.314.500
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook