Dionice po promjeni cijene

RBOznakaPromjenaPočetni
datum
Pros. cijena na
poč. datum
Likv. 10 dana
na poč. datum
Pros. dn. promet
na poč. datum
Krajnji
datum
Pros. cijena na
krajnji datum
Likv. 10 dana
na krajnji datum
Pros. dn. promet
na krajnji datum
1. MGMA-R-A-38,16%12.01.20160,7660%3.25012.10.20160,4780%8.345
2. PUNT-R-A-1,96%04.01.20161,0220%1.59204.10.20161,0030%97
3. OPTE-R-A38,10%12.01.20161,8990%74.33412.10.20162,61100%103.123
4. INGR-R-A5,71%12.01.20162,8080%32.51512.10.20162,96100%142.524
5. HHLD-R-A72,31%12.01.20161,9590%5.14612.10.20163,3680%6.719
6. VLEN-R-B45,19%04.01.20164,8920%5.07312.10.20167,1070%44.636
7. BPBA-R-A11,84%11.01.20166,5930%2.17511.10.20167,3730%1.352
8. KABA-R-A-7,32%30.12.20159,7030%2.86012.10.20168,9910%90
9. HBRL-R-A24,08%07.01.201610,8840%10.30112.10.201613,5030%18.212
10. VART-R-16,00%12.01.201617,0090%12.03612.10.201618,02100%72.535
11. PTKM-R-A60,61%11.01.201612,4990%23.41112.10.201620,0690%29.712
12. HPDG-R-A-16,38%30.12.201524,0020%2.40030.09.201620,0710%421
13. KTJV-R-A9,47%11.01.201619,0040%4.01412.10.201620,8050%5.360
14. LULG-R-A19,71%11.01.201618,1140%4.22712.10.201621,6870%6.547
15. SUNH-R-A16,04%12.01.201620,8880%90.91312.10.201624,2350%25.172
16. HDEL-R-A2,04%12.01.201624,5050%7.65306.10.201625,0060%4.199
17. BLJE-R-A11,69%12.01.201624,20100%55.48812.10.201627,03100%54.563
18. BRIN-R-A11,92%12.01.201625,0040%1.25006.10.201627,9820%4.000
19. BD62-R-A27,15%08.01.201622,8040%6.48211.10.201628,9960%18.176
20. JDPL-R-A36,77%11.01.201622,0080%13.17312.10.201630,0930%12.953
21. RIVP-R-A49,73%12.01.201623,73100%998.51912.10.201635,53100%1.630.615
22. PRFC-R-A108,49%11.01.201619,5550%41.42012.10.201640,7690%18.715
23. VPIK-R-A7,53%12.01.201644,6580%25.00812.10.201648,0190%18.295
24. PCTS-R-A1,33%11.01.201648,0040%11.07312.10.201648,6470%15.066
25. LKRI-R-A14,37%12.01.201642,7480%121.99012.10.201648,8870%27.188
26. BETA-R-A-3,03%11.01.201650,5370%22.15912.10.201649,0070%13.346
27. DDJH-R-A72,15%12.01.201630,09100%256.09312.10.201651,80100%112.361
28. ZABA-R-A44,68%12.01.201635,8390%98.42712.10.201651,84100%198.363
29. GAMA-R-A10,96%11.01.201650,2970%19.34811.10.201655,8080%21.834
30. CKML-R-A26,00%08.01.201651,0240%183.40012.10.201664,2950%114.820
31. SLPF-R-A55,43%11.01.201643,9120%7.43711.10.201668,2570%25.540
32. KBZ-R-A-56,00%04.01.2016159,1010%10.977.90029.09.201670,0010%140
33. HTPK-R-A20,07%29.12.201560,0020%2.25012.10.201672,0450%33.962
34. TPNG-R-A2,98%12.01.201671,3780%18.60811.10.201673,5070%136.059
35. SNHA-R-A3,69%12.01.201682,0180%36.03712.10.201685,0460%47.213
36. IGH-R-A-11,34%12.01.2016103,5660%8.85212.10.201691,8270%18.003
37. RIZO-R-A-8,91%12.01.2016101,2990%79.89012.10.201692,2660%32.311
38. ZVCV-R-A-1,50%08.01.201696,4740%10.13610.10.201695,0210%95
39. PIKR-R-A-19,17%30.12.2015120,0020%7.25006.10.201697,0020%1.355
40. RHMF-O-17BA-1,38%12.01.2016107,5780%41.847.38029.09.2016106,0910%4.880.100
41. RHMF-O-187A0,37%07.01.2016106,4170%8.964.83112.10.2016106,8030%1.673.350
42. HZLA-R-A36,34%29.12.201579,9510%16007.10.2016109,0030%26.907
43. RHMF-O-26CA8,12%12.01.2016101,7490%8.097.08912.10.2016110,0070%19.690.510
44. RHMF-O-257A6,40%28.12.2015105,1710%1.577.47812.10.2016111,9020%3.314.500
45. IPKK-R-A77,74%30.12.201563,3440%19.33407.10.2016112,5850%3.750
46. RHMF-O-19BA2,31%11.01.2016110,6080%5.545.21612.10.2016113,1540%2.803.484
47. GRNL-R-A-18,65%30.12.2015144,9520%1.186.96130.09.2016117,9210%117.919
48. RHMF-O-247E5,10%30.12.2015114,0340%27.694.62003.10.2016119,8520%770.231
49. RHMF-O-227E2,36%07.01.2016117,8240%8.775.26429.09.2016120,6010%7.461.202
50. ULPL-R-A-8,56%11.01.2016133,6790%28.36012.10.2016122,2380%48.322
51. ADPL-R-A47,68%12.01.201696,53100%69.18612.10.2016142,56100%385.281
52. TISK-R-A-18,77%11.01.2016180,0050%10.52810.10.2016146,2130%4.268
53. ATLN-R-A29,56%08.01.2016114,9980%23.53112.10.2016148,9860%21.895
54. HT-R-A15,29%12.01.2016141,56100%1.315.03612.10.2016163,20100%1.611.616
55. PVCM-R-A93,49%08.01.201686,0150%14.34712.10.2016166,42100%187.830
56. ILRA-R-A40,00%05.01.2016125,0050%23.91310.10.2016175,0110%142.804
57. ELKP-R-A-4,42%07.01.2016220,0010%2.20011.10.2016210,2820%3.890
58. LPLH-R-A17,72%11.01.2016193,0060%13.63512.10.2016227,1970%49.760
59. HTCP-R-A15,55%30.12.2015200,0020%11.60103.10.2016231,1020%10.397
60. ATPL-R-A84,59%12.01.2016126,8690%162.50212.10.2016234,17100%226.071
61. PIVK-R-A24,51%04.01.2016199,9930%1.37304.10.2016249,0030%15.847
62. MAIS-R-A15,96%12.01.2016226,4360%28.98712.10.2016262,5690%344.140
63. HMST-R-A-1,49%11.01.2016270,3850%25.27711.10.2016266,3480%31.426
64. HMAM-R-A28,13%12.01.2016234,1360%5.07310.10.2016300,0020%9.050
65. SAPN-R-A0,63%30.12.2015320,0040%61.42212.10.2016322,0370%27.032
66. LURA-R-A-5,71%28.12.2015350,0020%7.70007.10.2016330,0010%338.910
67. VDKT-R-A17,70%12.01.2016280,8680%128.78412.10.2016330,5680%26.324
68. PODR-R-A14,69%12.01.2016328,6390%526.48512.10.2016376,89100%207.556
69. VIRO-R-A24,30%04.01.2016309,7330%100.07510.10.2016385,0020%155.687
70. ARNT-R-A34,15%12.01.2016320,8690%54.44712.10.2016430,43100%168.771
71. THNK-R-A59,18%08.01.2016280,0060%30.28610.10.2016445,7140%24.349
72. ADRS-P-A30,02%12.01.2016361,13100%833.16912.10.2016469,55100%654.228
73. KRAS-R-A6,00%12.01.2016500,0090%125.07112.10.2016529,9990%102.008
74. LKPC-R-A-11,44%11.01.2016653,0080%91.82512.10.2016578,2980%38.958
75. ADRS-R-A14,86%12.01.2016526,7490%138.72112.10.2016604,99100%443.894
76. HPB-R-A13,25%12.01.2016600,4650%219.01612.10.2016680,0080%60.428
77. KOEI-R-A7,73%12.01.2016650,7080%200.10312.10.2016700,9990%71.665
78. AUHR-R-A73,64%11.01.2016430,0050%13.88212.10.2016746,6580%248.241
79. SPNV-R-A-11,76%30.12.2015850,0130%10.94705.10.2016750,0310%2.250
80. SLRS-R-A0,35%12.01.2016750,0150%14.95912.10.2016752,6150%12.657
81. PBZ-R-A28,81%12.01.2016590,0070%26.34512.10.2016760,0090%78.917
82. HIMR-R-A63,33%12.01.2016490,0090%51.50111.10.2016800,3280%91.039
83. ATGR-R-A6,91%12.01.2016819,9390%547.80112.10.2016876,61100%164.598
84. JDGT-R-A-7,89%12.01.20161.040,0070%49.73412.10.2016957,9070%76.045
85. ERNT-R-A15,37%12.01.2016993,22100%253.04312.10.20161.145,86100%72.025
86. KOTR-P-A-10,61%28.12.20151.480,0020%6.66012.10.20161.323,0070%54.227
87. PLAG-R-A25,29%12.01.20161.087,5080%118.64910.10.20161.362,5050%12.452
88. KODT-P-A17,30%11.01.20161.180,7130%20.20612.10.20161.385,0050%50.684
89. DLKV-R-A11,60%12.01.20161.302,00100%77.16212.10.20161.453,00100%142.740
90. KODT-R-A16,53%12.01.20161.270,1170%27.86212.10.20161.480,0070%96.071
91. DELT-R-A9.900,00%12.01.201622,0080%9.19211.10.20162.200,0090%11.033
92. HUPZ-R-A41,58%12.01.20161.900,0050%70.67910.10.20162.689,9850%69.370
93. JDOS-R-A4,00%30.12.20152.699,9930%21.41612.10.20162.808,0020%21.560
94. TUHO-R-A14,00%12.01.20162.500,0160%71.30810.10.20162.850,0030%39.730
95. INA-R-A22,81%12.01.20162.600,0090%67.89411.10.20163.193,1070%40.886
96. LRH-R-A6,63%12.01.20163.683,3360%99.65010.10.20163.927,5030%80.024
97. ZVZD-R-A77,84%08.01.20162.556,2050%13.03712.10.20164.545,9980%184.254
98. JNAF-R-A17,88%04.01.20164.500,0050%36.78311.10.20165.304,5850%239.209
99. ACI-R-A14,44%07.01.20165.680,0050%67.10710.10.20166.500,0340%66.580
100. LEDO-R-A24,44%11.01.20169.000,4790%620.62112.10.201611.200,0090%540.347
101. MDKA-R-A40,43%05.01.201612.027,7540%36.88011.10.201616.890,9170%131.143
102. JMNC-R-A11,00%30.12.2015113.690,4010%795.83312.10.2016126.200,0080%533.464
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook