ZPTP-R-A : Sažetak podataka o dionici

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
 Aktualno
ttm/mrq*
Trenutni
trend*
20162015
Osnovni financijski podaci
Prihodi od prodaje   
Poslovni prihodi   
EBIT (oper.)   
EBIT   
Neto dobit   
Neto dobit sveob.   
Kapital i rezerve   
Zadrž. dobit i rez.   
Aktiva   
Broj zaposlenih   
Kons. / revid.   
Osnovni fundamentalni pokazatelji
P/S   
P/E   
P/B   
BVPS   
EPS   
Pokazatelji profitabilnosti
Pokazatelji likvidnosti
Pokazatelji zaduženosti
Ostali fundamentalni pokazatelji
Opcije za registrirane korisnike
Registrirani korisnici imaju pristup dodatnim financijskim
pokazateljima, te dodatnom usporednom pregledu
pokazatelja za 7 zadnjih godina.
DatumZadnjaProsj.Promj.
prosj.
Promet
(000)
23.059,90009,90000,00%8
22.059,90009,9000-0,20%2
19.059,92009,92000,10%4
18.059,90009,9100-0,40%3
17.059,99009,9500-0,20%4
16.059,97009,97000,30%5
15.059,95009,94000,20%9
12.059,97009,92000,20%4
11.059,88009,90000,71%21
10.059,83009,8300-0,41%4
Dividenda ZPTP-R-A
2017. 2016. 2015. >
UKUPNO
Div. prinos
Broj dionica društva
Broj dionica ZPTP-L4:
(nominala=?)
0
Broj dionica ZPTP-L3:
(nominala=?)
0
Broj dionica ZPTP-R-A:
(nominala=43,00 Km)
7.448.639
Ukupan broj dionica:
(05.06.2014)
7.448.639
Broj i % vlastitih dionica:
(nema podatka)
0
0,00%
Trgovanje ZPTP-R-A
Zadnja cijena: 9,9000
Datum zadnjeg trg. 23.05.17
Likvidnost u
20 trg. dana:
20/20
Pros. promet u
zadnjih 20 trg. dana:
6.033
Beta:
 
Podaci za izračun
Cijena: 9,9000
Ekv. broj dionica*
(umanjen za vlastite):
7.448.639
Ekv. tržišna
kapitalizacija (000)*:
73.742
 
Zadnje financijsko izvješće
Period:
Vrsta:
Datum objave:
Datum unosa:
Sva financijska izvješća
Osvježavanje podataka
Fin. izvještaji ZPTP: nema praćenja
Top 10 dioničara ZPTP-R-A: nepoznato
NAPOMENA UZ POKAZATELJE ZA POVIJESNA RAZDOBLJA
Pokazatelji koji uključuju cijenu dionice ili broj dionica (npr. P/E, EV/EBITDA...) izračunati su uvijek sa trenutnom (zadanom) cijenom i trenutnim brojem dionica. Takav izračun primjenjuje se i na povijesna razdoblja pa tako npr. P/E za proteklo razdoblje ne predstavlja valuaciju na određeni datum u povijesti nego simulaciju vrijednosti u slučaju da dobit bude jednaka onoj iz proteklog razdoblja.
LEGENDA
*Aktualno ttm/mrq - podatak za zadnja 4 kvartala (za pokazatelje koji se računaju kumulativno, npr. prihodi, dobit, P/E...) odnosno podatak u zadnjem kvartalu (za pokazatelje koji se odnose na stanje na određen datum poput kapital, dug/aktiva, P/B...)
*Trenutni trend - procjena koja se računa na temelju porasta/pada u zadnja 2 kvartala. Ovaj pokazatelj je upotrebljiv prvenstveno za tvrtke kojima prihodi/dobit imaju izražen trend, tj. ne osciliraju puno u različitim smjerovima.
*ekv. broj dionica - jednak je broju dionica društva, osim ukoliko društvo ima više rodova dionica različitih nominala. U tom slučaju ekvivalentni broj dionica računa se tako da se temeljni kapital društva podijeli sa nominalnom vrijednosti izabrane dionice.
*ekv. tržišna kapitalizacija - umnožak ekvivalentnog broja dionica i cijene dionice
Sve prikazane informacije zasnivaju se na javno dostupnim podacima pribavljenim od izvora za koje se smatra da su pouzdani, ali MojeDionice.com ne garantira za točnost podataka niti izračunatih pokazatelja.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook