Stock screener >

Država: * pretplatnicima su za usporedbu dostupni i podaci iz BIH-RS (BLSE) te BSE. Saznaj više o pretplati
Kliknite na pokazatelj po kojem želite vršiti usporedbu.
godišnji
2017.
ttm/mrq*
1. kvartal 2018.
Prikaz je dostupan samo registriranim korisnicima.
Napredni stock screener (usporedba dionica)
Napredna usporedba dionica (screener) omogućava vam brzi pregled fundamenata cijelog tržišta i to:
  • odabir od preko 50 pokazatelja (profitabilnost, zaduženost, tržišna kapitalizacija...)
  • filter po likvidnosti i prometu
  • usporedba po sektoru / vrsti društva
  • mogućnost povijesnog pregleda
  • ... i druge opcije
Opcije za registrirane korisnike
Registrirani korisnici mogu uspoređivati dionice po dodatnim fundamentalnim pokazateljima.

Pokazatelji se izračunavaju na temelju zadnje cijene dionice i financijskih podataka za izabranu godinu. U usporednoj tablici su prikazane samo dionice kojima se trgovalo u zadnjih 20 dana. Iz tablice su izostavljene dionice s negativnim pokazateljima.

LEGENDA
*ttm/mrq - pokazatelj se računa za zadnjih 12 mjeseci (ttm) ili za zadnji kvartal (mrq). Pokazatelji koji se računaju za zadnjih 12 mjeseci su npr. P/E, P/S, ROE... Pokazatelji koji se računaju za zadnji kvartal su npr. P/B, Novac/P...
Copyright © 2008-2018 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook