LPLH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
kon.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
>>
2018-06
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 153.109151.028143.775
21. Nematerijalna imovina 2.6203.5374.172
32. Materijalna imovina 91.74193.18185.531
43. Dugotrajna financijska imovina 58.74854.31054.072
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 51.55350.47856.112
71. Zalihe 3.5723.4883.768
82. Kratkoročna potraživanja 22.12920.41515.382
93. Kratkotrajna financijska imovina 32118742
104. Novac u banci i blagajni 25.53026.55636.220
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.6561.053291
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 206.319202.559200.178
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI ---
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 152.021151.881161.538
511. Temeljni (upisani) kapital 231.846231.846231.846
52C) DUGOROČNE OBVEZE 20.39317.05220.178
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 29.46731.77416.672
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 4.4371.8511.790
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 152.021151.881161.538

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook