LPLH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
2018-03
kon.
2017-12
kon. r.
>>
2017-12
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 142.379142.409142.589
21. Nematerijalna imovina 3.7223.6563.654
32. Materijalna imovina 84.67484.86185.276
43. Dugotrajna financijska imovina 53.98353.89153.438
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 64.06159.49163.752
71. Zalihe 4.1814.1603.767
82. Kratkoročna potraživanja 19.98117.57724.626
93. Kratkotrajna financijska imovina 1.542865836
104. Novac u banci i blagajni 38.35736.88934.524
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.6651.209766
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 208.106203.109207.107
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI -00
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 159.900156.238162.161
511. Temeljni (upisani) kapital 231.846231.846231.846
52C) DUGOROČNE OBVEZE 16.05816.07513.102
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 28.08927.15930.016
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 4.0593.6371.828
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 159.900149.916156.219

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook