Bitcoin Store kripto mjenjačnica

LPLH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon.
>>
2018-09
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 159.067153.109
21. Nematerijalna imovina 2.8792.620
32. Materijalna imovina 97.40991.741
43. Dugotrajna financijska imovina 58.78058.748
54. Dugoročna potraživanja 00
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 47.00051.553
71. Zalihe 3.7273.572
82. Kratkoročna potraživanja 16.36822.129
93. Kratkotrajna financijska imovina 320321
104. Novac u banci i blagajni 26.58525.530
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.6231.656
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 207.689206.319
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI --
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 148.337152.021
511. Temeljni (upisani) kapital 231.846231.846
52C) DUGOROČNE OBVEZE 27.81020.393
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 27.11229.467
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 4.4274.437
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 148.337152.021

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook