ZVZD : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-12
kon. r.
2017-09
kon.
2017-06
kon.
2017-03
kon.
2016-12
kon. r.
2016-12
kon.
2016-09
kon.
>>
2016-06
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 101.35974.252
21. Prihodi od prodaje 100.11872.902
32. Ostali poslovni prihodi 1.2421.350
4B) POSLOVNI RASHODI 194.43581.663
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -366120
62. Materijalni troškovi 78.91856.340
73. Troškovi osoblja 9.1936.822
84. Amortizacija 3.2212.207
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 98.24511.573
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 5.2234.601
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -93.075-7.411
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 1.3141.284
13D) FINANCIJSKI RASHODI 1.6421.197
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 327-87
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA -0
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA -0
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI -0
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI -0
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 102.67475.536
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 196.07682.860
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -93.403-7.324
22L) POREZ NA DOBIT 1.0031.095
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -94.406-8.419
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -94.406-8.419

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook