ZVCV : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2015-09
nekon.
>>
2015-06
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 172.702185.144186.198
21. Nematerijalna imovina 303541
32. Materijalna imovina 145.680146.590147.604
43. Dugotrajna financijska imovina 25.86437.19237.192
54. Dugoročna potraživanja 1.1271.3261.361
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 105.757127.858133.973
71. Zalihe 30.37145.06543.128
82. Kratkoročna potraživanja 72.86980.13587.721
93. Kratkotrajna financijska imovina 2.4302.5742.856
104. Novac u banci i blagajni 8884267
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 351231365
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 278.809313.233320.536
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI ---
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 62.00289.07093.358
511. Temeljni (upisani) kapital 76.47476.47476.474
52C) DUGOROČNE OBVEZE 58.23162.83565.877
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 157.326160.294160.225
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 467320332
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook