Podravska banka - srezali smo kamate

ZVCV : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2015-09
nekon.
2015-06
nekon.
>>
2015-03
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 185.144186.198187.142
21. Nematerijalna imovina 354146
32. Materijalna imovina 146.590147.604148.577
43. Dugotrajna financijska imovina 37.19237.19237.127
54. Dugoročna potraživanja 1.3261.3611.392
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 127.858133.973131.773
71. Zalihe 45.06543.12842.666
82. Kratkoročna potraživanja 80.13587.72185.995
93. Kratkotrajna financijska imovina 2.5742.8562.881
104. Novac u banci i blagajni 84267230
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 2313651.889
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 313.233320.536320.803
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI ---
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 89.07093.35893.735
511. Temeljni (upisani) kapital 76.47476.47476.474
52C) DUGOROČNE OBVEZE 62.83565.87767.024
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 160.294160.225158.958
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 320332343
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest Najbolji.hr
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook