ZABA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
2018-03
kon.
>>
2017-12
kon. r.
1Prihodi od kamata 2.040.8941.017.7484.001.917
2Rashodi od kamata 264.523133.831587.283
3Neto prihodi od kamata    
4Prihodi od provizija i naknada 771.398417.1461.623.475
5Troškovi provizija i naknada 94.28439.719219.414
6Neto prihod od provizija i naknada    
7Dobit/gubitak od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke 2.727.2561.351.0835.356.610
8Dobit/gubitak prije oporezivanja 1.516.439645.0242.366.942
9Porez na dobit 254.966107.693325.879
10Dobit/gubitak razdoblja 1.261.473537.3302.041.063
11Dobit/gubitak pripisan imateljima kapitala matice 1.259.918536.6272.038.298

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook