ZABA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
>>
2018-12
kon. r.
1Prihodi od kamata 1.814.982925.704
2Rashodi od kamata 254.405128.066
3Neto prihodi od kamata         
4Prihodi od provizija i naknada 726.121380.454
5Troškovi provizija i naknada 92.17247.846
6Neto prihod od provizija i naknada         
7Dobit/gubitak od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke 2.381.8671.230.096
8Dobit/gubitak prije oporezivanja 942.960592.078
9Porez na dobit 168.06099.504
10Dobit/gubitak razdoblja 774.900492.575
11Dobit/gubitak pripisan imateljima kapitala matice 773.702492.035

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook