VPIK : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
>>
2016-03
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -1.821849
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -9.263-5.354
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 33
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine 13.5549.730
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 18.5169.992

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook