VPIK : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
>>
2016-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 274.749164.483
21. Prihodi od prodaje 228.830133.678
32. Ostali poslovni prihodi 45.91830.805
4B) POSLOVNI RASHODI 258.056155.827
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -4.860-13.183
62. Materijalni troškovi 184.596117.682
73. Troškovi osoblja 29.86319.932
84. Amortizacija 32.04121.513
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 00
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 16.4169.883
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 16.6938.656
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 248165
13D) FINANCIJSKI RASHODI 7.9597.727
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 7.7107.562
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI --
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI --
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 274.997164.649
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 266.014163.554
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 8.9821.094
22L) POREZ NA DOBIT --
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 8.9821.094
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 8.9821.094

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook