VPIK : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
>>
2016-03
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 735.370745.313
21. Nematerijalna imovina 92102
32. Materijalna imovina 726.205736.111
43. Dugotrajna financijska imovina 9.0609.027
54. Dugoročna potraživanja 1474
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 254.251240.324
71. Zalihe 130.851142.703
82. Kratkoročna potraživanja 97.67673.911
93. Kratkotrajna financijska imovina 16.85616.788
104. Novac u banci i blagajni 8.8686.922
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 3.7995.936
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 993.420991.573
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 16.29918.041
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 311.372303.484
511. Temeljni (upisani) kapital 193.463193.463
52C) DUGOROČNE OBVEZE 23.78523.765
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 641.678645.311
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 6.1228.550
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE --

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook