VIRO : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
kon.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
>>
2018-09
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 472.167479.714490.898
21. Nematerijalna imovina 35352.828
32. Materijalna imovina 130.108130.346482.039
43. Dugotrajna financijska imovina 341.905349.0645.761
54. Dugoročna potraživanja 120269269
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 121.396170.764283.204
71. Zalihe 27.30044.144153.275
82. Kratkoročna potraživanja 88.424119.616113.285
93. Kratkotrajna financijska imovina 4.0944.2637.172
104. Novac u banci i blagajni 1.5772.7429.472
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.7842.4131.952
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 595.346652.891776.054
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 1.157.4291.221.9801.299.075
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 328.202339.759140.484
511. Temeljni (upisani) kapital 249.600249.600249.600
52C) DUGOROČNE OBVEZE 14.68814.52659.951
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 248.626294.746571.838
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 79198118
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 328.202339.759140.484

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook