TNSA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2011-09
nekon.
2011-06
nekon.
2011-03
nekon.
2010-12
nekon. r.
2010-09
nekon.
2010-06
nekon.
2010-03
nekon.
 
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -1.85489833 
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 3000 
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine --- 
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine --- 
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1.794-77351 

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook