STJD : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
 Prethodno razdoblje      
11. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 75.813.15570.004.789
22. Promjene računovodstvenih politika -1.181.3570
33. Ispravak pogreški -151.4630
44. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) 74.480.33570.004.789
55. Dobit/gubitak razdoblja 03.271.579
66. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 00
77. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 00
88. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 01.175.812
99. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 00
1010. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 00
1111. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 00
1212. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 00
1313. Ostale nevlasničke promjene kapitala 00
1414. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 00
1515. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 00
1616. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 00
1717. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 00
1818. Otkup vlastitih dionica/udjela 00
1919. Isplata udjela u dobiti/dividende 00
2020. Ostale raspodjele vlasnicima 00
2121. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 046.245
2222. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 00
2323. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22) 74.480.33574.498.425
 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)      
24I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) 01.175.812
25II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) 04.447.391
26III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) 046.245
 Tekuće razdoblje      
271. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 75.755.79874.498.425
282. Promjene računovodstvenih politika 1.772.3800
293. Ispravak pogreški 00
304. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) 77.528.17874.498.425
315. Dobit/gubitak razdoblja 7.392.84111.256.892
326. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 0-3.017.146
337. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 00
348. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 0-3.028.568
359. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 00
3610. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 00
3711. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 00
3812. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 00
3913. Ostale nevlasničke promjene kapitala 00
4014. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 00
4115. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 00
4216. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 00
4317. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 00
4418. Otkup vlastitih dionica/udjela 00
4519. Isplata udjela u dobiti/dividende 00
4620. Ostale raspodjele vlasnicima 00
4721. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu -7.491.174-4.021.920
4822. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 00
4923. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48) 77.429.84575.687.683
 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)      
50I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) 0-6.045.714
51II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) 7.392.8415.211.178
52III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) -7.491.174-4.021.920

Podaci iz financijskog izvještaja su u kunama.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook