SPVA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2018-12
nekon.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
>>
2014-12
nekon. r.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 3.73021.89414.599
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -11.085151.381
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine -133133
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine 11.54330.11728.752
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -8.328-5.518429

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook