SAPN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2023-06
kon.
2023-03
kon.
2022-12
kon. r.
2022-12
kon.
2022-09
kon.
2022-06
kon.
2022-03
kon.
>>
2021-12
kon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 57.25227.012
21. Prihodi od prodaje 56.90326.768
32. Ostali poslovni prihodi 349244
4B) POSLOVNI RASHODI 55.37525.861
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -3.299-2.806
62. Materijalni troškovi 46.93722.884
73. Troškovi osoblja 8.2274.083
84. Amortizacija 1.756900
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 75
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 1.746795
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 1.8771.152
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 20371
13D) FINANCIJSKI RASHODI 9754
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -106-17
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 57.45527.083
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 55.47225.915
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 1.9831.168
22L) POREZ NA DOBIT 00
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 1.9831.168
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 1.9831.168

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook