SAPN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
kon.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
>>
2018-09
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 215.031872.486789.685
21. Prihodi od prodaje 213.066861.137783.686
32. Ostali poslovni prihodi 3773.0832.338
4B) POSLOVNI RASHODI 204.476841.332757.976
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -8.259-524-16.906
62. Materijalni troškovi 161.732631.044621.186
73. Troškovi osoblja 28.155117.77588.293
84. Amortizacija 10.89747.39134.870
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 3334.1261.544
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 11.61841.52128.989
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 10.55531.15431.709
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 4.3466.4444.621
13D) FINANCIJSKI RASHODI 6.96054.96510.701
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 2.61348.5216.080
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI       
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI       
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 219.378878.930794.307
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 211.436896.297768.677
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 7.941-17.36725.630
22L) POREZ NA DOBIT 0-4.2320
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 7.941-13.13525.630
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 7.135-15.91921.109

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook