RIZO : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
2018-03
nekon.
2017-12
kon. r.
2017-12
nekon.
2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
>>
2017-03
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -1.619-3.311
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -2652
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine --
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine 26-
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1.4703.032

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook