RIVP : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-09
kon.
>>
2018-06
kon.
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 1.672.0211.672.0211.672.021
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 000
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 3.219.0703.219.0703.093.897

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook