PVCM : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2016-12
kon. r.
2015-12
kon. r.
2014-12
kon. r.
11. Upisani kapital 17.33117.331
22. Kapitalne rezerve --
33. Rezerve iz dobiti 15.45815.530
44. Zadržana dobit ili preneseni gubitak -6.820-830
55. Dobit ili gubitak tekuće godine 1.5953.026
66. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine --
77. Revalorizacija nematerijalne imovine --
88. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju --
99. Ostala revalorizacija 573-
1010. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 28.13835.056
1111. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje --
1212. Tekući i odgođeni porezi (dio) --
1313. Zaštita novčanog tijeka --
1414. Promjene računovodstvenih politika --
1515. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja --
1616. Ostale promjene kapitala --
1717. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) --
1817 a. Pripisano imateljima kapitala matice --
1917 b. Pripisano manjinskom interesu --

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook