PTKM : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-09
kon.
2021-06
kon.
2021-03
kon.
2020-12
kon. r.
2020-09
kon.
2020-06
kon.
2020-03
kon.
>>
2019-12
kon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 1.520.813936.435
21. Prihodi od prodaje 1.500.724917.961
32. Ostali poslovni prihodi 20.08918.475
4B) POSLOVNI RASHODI 1.503.488887.944
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -3.46361.946
62. Materijalni troškovi 1.239.409627.406
73. Troškovi osoblja 131.01087.223
84. Amortizacija 71.26445.666
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 1.3341.251
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 63.93564.453
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 17.32548.492
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 4.5143.084
13D) FINANCIJSKI RASHODI 5.9103.804
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 1.396720
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 1.525.327939.520
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 1.509.398891.747
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 15.92947.772
22L) POREZ NA DOBIT 00
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 15.92947.772
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 16.43348.210

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook