PTKM : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-03
kon.
2020-12
kon. r.
2020-09
kon.
2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-09
kon.
>>
2019-06
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 504.4871.818.420
21. Prihodi od prodaje 490.2981.803.487
32. Ostali poslovni prihodi 14.18914.933
4B) POSLOVNI RASHODI 484.1591.530.594
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 49.543-1.341
62. Materijalni troškovi 281.7361.090.206
73. Troškovi osoblja 43.665178.153
84. Amortizacija 21.00085.161
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 117.435
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 88.213160.980
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 20.328287.826
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 1.7063.683
13D) FINANCIJSKI RASHODI 2.37224.501
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 66620.818
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 506.1931.822.103
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 486.5311.555.096
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 19.662267.008
22L) POREZ NA DOBIT 0188
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 19.662266.820
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 19.959267.296

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook