PRHN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija        
88Upisani kapital         
89Premije na emitirane dionice         
90Rezerve         
91Vlastite dionice         
92Zadržana dobit ili preneseni gubitak*         
93Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja         
94Dividende         
95Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)         
96a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme         
97b) revalorizacija ulaganja         
98c) ostala revalorizacija         
99Ispravak temeljnih pogreški         
100Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt         
101Promjene računovodstvenih politika         
102Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)         

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook