PRHN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija        
 PRIHODI         
30A) Poslovni prihodi (AOP 031+032+033)         
31Prihodi od prodaje u zemlji         
32Prihodi od prodaje u inozemstvu         
 Prihodi od prodaje         
33Ostali prihodi         
34B) Financijski prihodi (AOP 035+036)         
35Pozitivne tečajne razlike         
36Kamate i ostali financijski prihodi         
37C) Izvanredni prihodi         
38PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)         
 RASHODI         
39D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje         
40E) Poslovni rashodi (AOP 041+042+043+044+045)         
41Materijalni troškovi i troškovi prodane robe         
42Troškovi osoblja         
43Amortizacija         
44Vrijednosno usklađenje i rezerviranja         
45Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti         
46F) Financijski rashodi (AOP 047+048)         
47Negativne tečajne razlike         
48Kamate i ostali financijski rashodi         
49G) Izvanredni rashodi         
50UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)         
 DOBITAK ILI GUBITAK         
51Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)         
52Porez na dobit         
53Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)         
54Manjinski interesi         
55Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)         

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook