PPOR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2013-12
kon. r.
2013-12
kon.
2012-12
kon. r.
2012-12
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 170.139168.817
21. Prihodi od prodaje 124.622124.610
32. Ostali poslovni prihodi 45.51744.207
4B) POSLOVNI RASHODI 151.017149.532
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -21.138-20.345
62. Materijalni troškovi 120.521119.774
73. Troškovi osoblja 23.17323.173
84. Amortizacija 10.08110.081
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 4.9573.635
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 13.42413.215
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 19.12219.286
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 585585
13D) FINANCIJSKI RASHODI 17.24517.370
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 16.66016.786
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI --
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI --
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 170.723169.402
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 168.261166.902
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 2.4622.500
22L) POREZ NA DOBIT 13913
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 2.3232.487
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 502.487

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook