FIMA Plus

PODR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
2018-03
kon.
>>
2017-12
kon. r.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 152.75850.277316.942
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -62.848-23.473-126.053
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 2.00836838.568
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -65.563-24.116-166.135
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -154.096-92.788-341.865

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook