PLAG : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-12
kon. r.
2020-12
kon.
2019-12
kon. r.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2017-12
kon. r.
2016-12
kon. r.
>>
2015-12
kon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 485.002480.532
21. Prihodi od prodaje 409.416409.000
32. Ostali poslovni prihodi 75.58671.532
4B) POSLOVNI RASHODI 601.059601.451
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 00
62. Materijalni troškovi 159.794160.004
73. Troškovi osoblja 157.515157.475
84. Amortizacija 222.773222.783
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 6.7306.946
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 54.24854.243
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -144.618-157.992
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 225389
13D) FINANCIJSKI RASHODI 18.18018.344
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 17.95517.955
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 28.56137.072
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI     
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI     
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 485.227480.921
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 647.800656.867
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -162.573-175.947
22L) POREZ NA DOBIT -43.594-39.348
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -118.979-136.599
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -118.979-136.599

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook