OLVD : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2014-12
nekon.
2013-12
nekon.
2011-12
nekon. r.
2011-12
nekon.
2010-12
nekon.
2010-06
nekon.
2010-03
nekon.
>>
2009-12
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1413.0002.779
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 05.6883.396
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine -1.38434
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -7.0352.166
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -14-18.835-6.292

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook