OLVD : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2014-12
nekon.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon.
2011-12
nekon. r.
2011-12
nekon.
2010-12
nekon. r.
2010-12
nekon.
>>
2010-06
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 39.18641.48136.294
21. Prihodi od prodaje 35.88137.57333.288
32. Ostali poslovni prihodi 3.3053.9083.006
4B) POSLOVNI RASHODI 32.18532.34531.752
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha ---
62. Materijalni troškovi 13.83013.41212.557
73. Troškovi osoblja 9.4839.2479.211
84. Amortizacija 6.4377.2818.112
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 463363352
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 1.973-1.520
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 7.0009.1374.542
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 73100132
13D) FINANCIJSKI RASHODI 4.3844.8624.344
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 4.3104.7624.211
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --- 
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --- 
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI -219.010
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI -2430
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 39.25941.60345.436
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 36.56937.23136.125
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 2.6904.3729.311
22L) POREZ NA DOBIT ---
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 2.6904.3729.311
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
Ukoliko je podatak označen smeđom bojom, tada se taj podatak u starijim financijskim izvješćima razlikuje od navedenog. Za detalje postavi pokazivač miša iznad podatka.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook