OLVD : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2014-12
nekon.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon.
2011-12
nekon. r.
2011-12
nekon.
2010-12
nekon.
2010-06
nekon.
>>
2010-03
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 238.330239.241238.669
21. Nematerijalna imovina 000
32. Materijalna imovina 238.330239.241238.669
43. Dugotrajna financijska imovina 000
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 6.67412.20614.161
71. Zalihe 546627526
82. Kratkoročna potraživanja 4.8465.5973.996
93. Kratkotrajna financijska imovina 1.1235.7739.577
104. Novac u banci i blagajni 15920963
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI ---
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA      
13E) UKUPNO AKTIVA 245.004251.447252.830
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI ---
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 125.027122.559118.002
511. Temeljni (upisani) kapital 116.732116.732116.732
52C) DUGOROČNE OBVEZE 77.693101.135101.687
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 42.28427.75333.142
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA ---
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook